بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی فرصتی بی نظیر برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک، جهت رسیدن به مشتریان بالقوه‌شان است.

چرا بازاریابی شبکه‌های اجتماعی ؟

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی فرصتی بی نظیر برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک، جهت رسیدن به مشتریان بالقوه‌شان است. سوشال مارکتینگ (Social Marketing) فرصتی خوب برای برندهای تجاری است تا نام خود را در ذهن کاربران حک نمایند و با آن‌ها یک رابطۀ دوستانه برقرار کنند. کاربران این شبکه‌‎ها هر روز در حال تعامل با برندهای گوناگون هستند؛ برندهایی که توانسته‌اند اثری از خود را وارد زندگی مخاطبانشان کنند. اگر هر کسب و کاری از این فرصت استفاده نکند و به طور مستقیم با مخاطبان خود در شبکه‌های اجتماعی (به خصوص اینستاگرام و تلگرام) تعامل نکند، قطعا طیف وسیعی از مشتریان بالقوه را از دست خواهد داد. بازاریابی به سبک راهکارهای خلاق پیینتو می‌تواند برای کسب و کار شما موفقیتی از جنس فروش، برند سازی و اثربخش بودن به ارمغان آورد.

چرا بازاریابی شبکه‌های اجتماعی ؟

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی فرصتی بی نظیر برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک، جهت رسیدن به مشتریان بالقوه‌شان است. سوشال مارکتینگ (Social Marketing) فرصتی خوب برای برندهای تجاری است تا نام خود را در ذهن کاربران حک نمایند و با آن‌ها یک رابطۀ دوستانه برقرار کنند. کاربران این شبکه‌‎ها هر روز در حال تعامل با برندهای گوناگون هستند؛ برندهایی که توانسته‌اند اثری از خود را وارد زندگی مخاطبانشان کنند. اگر هر کسب و کاری از این فرصت استفاده نکند و به طور مستقیم با مخاطبان خود در شبکه‌های اجتماعی (به خصوص اینستاگرام و تلگرام) تعامل نکند، قطعا طیف وسیعی از مشتریان بالقوه را از دست خواهد داد. بازاریابی به سبک راهکارهای خلاق پیینتو می‌تواند برای کسب و کار شما موفقیتی از جنس فروش، برند سازی و اثربخش بودن به ارمغان آورد.

شبکه‌های اجتماعی (Social Media) را جدی بگیرید!

ضرورت هر کسب و کاری، ایجاب می‌کند که در هر جایی که تجمیع مردم و مشتریان بالقوه وجود دارد، در آنجا حضور اثربخش داشته باشند.
˂ روابط‌تان را تقویت کنید:
حضور داشتن اولین گام است، و مهم‌ترین گام داشتن استراتژی بلند مدت برای ایجاد تعامل و ساخت رابطه طولانی است، که همواره باید بین کسب و کار و مخاطبانش در جریان باشد.
˂ یک رسانه تاثیر گذار بسازید:
رسانه‌ای تاثیر گذار است که استراتژِی‌های تولید محتوا و تبلیغات درستی را انتخاب می‌کند. این مهم به پشتوانه تجربه و تخصص یک تیم و کارشناسان بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی امری امکان پذیر است.

شبکه‌های اجتماعی (Social Media) را جدی بگیرید!

ضرورت هر کسب و کاری، ایجاب می‌کند که در هر جایی که تجمیع مردم و مشتریان بالقوه وجود دارد، در آنجا حضور اثربخش داشته باشند.
روابط‌تان را تقویت کنید.
حضور داشتن اولین گام است، و مهم‌ترین گام داشتن استراتژی بلند مدت برای ایجاد تعامل و ساخت رابطه طولانی است، که همواره باید بین کسب و کار و مخاطبانش در جریان باشد.
یک رسانه تاثیر گذار بسازید.
رسانه‌ای تاثیر گذار است که استراتژِی‌های تولید محتوا و تبلیغات درستی را انتخاب می‌کند. این مهم به پشتوانه تجربه و تخصص یک تیم و کارشناسان بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی امری امکان پذیر است.

پینتو با شما حرکت می‌کند …

✦ از شناخت تا شروع
˂ شنونده هستیم : حرف‌ها و دیدگاه‌های شما را از وضعیت و جایگاه کسب و کارتان، و همچنین رویکردهای آینده به خوبی می‌شنویم.
˂ تحلیلِ دقیق : حال نوبت این است که پینتو شما را تحلیل کند؛ وضعیت حال و آینده‌ی بازار و رقبایتان را بررسی می‌کند. فرصت و چالش‌های پیشرو را می‌سنجد و به شما ارائه می‌دهد.
˂ مشتری کیست و کجاست : مشتری شما شناخته می‌شود و پرسونای آن را ترسیم می‌کند. پس از آن بازار شما بخش بندی می‌شود تا به تعیین استراتژی شما کمک بیشتری کند.
˂ استراتژی : اینجاست که استراتژی شما در تولید محتوا و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی مشخص می‌شود.
˂ شروع کار : تولید محتوای ناب طبق استراتژی‌های تدوین شده شروع می‌شود.
˂ دیده شدن : اجرای کمپین‌های دوره‌ای در کانال‌های مناسب برای جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آن‌ها به مشتریان بالفعل اتفاق خواهد افتاد.
˂ دیده بان : تمام حواس پینتو به کیفیت اجرا و بهبود مستمر کمپین است.
˂ خبرهای خوب : پس از پایان هر کمپین گزارش‌ و نتایج بدست آمده ارائه می‌شود.

پینتو با شما حرکت می‌کند …

از شناخت تا شروع
شنونده هستیم : حرف‌ها و دیدگاه‌های شما را از وضعیت و جایگاه کسب و کارتان، و همچنین رویکردهای آینده به خوبی می‌شنویم.
تحلیلِ دقیق : حال نوبت این است که پینتو شما را تحلیل کند؛ وضعیت حال و آینده‌ی بازار و رقبایتان را بررسی می‌کند. فرصت و چالش‌های پیشرو را می‌سنجد و به شما ارائه می‌دهد.
مشتری کیست و کجاست : مشتری شما شناخته می‌شود و پرسونای آن را ترسیم می‌کند. پس از آن بازار شما بخش بندی می‌شود تا به تعیین استراتژی شما کمک بیشتری کند.
استراتژی : اینجاست که استراتژی شما در تولید محتوا و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی مشخص می‌شود. شروع کار : تولید محتوای ناب طبق استراتژی‌های تدوین شده شروع می‌شود.
دیده شدن : اجرای کمپین‌های دوره‌ای در کانال‌های مناسب برای جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آن‌ها به مشتریان بالفعل اتفاق خواهد افتاد.
دیده بان : تمام حواس پینتو به کیفیت اجرا و بهبود مستمر کمپین است.
خبرهای خوب : پس از پایان هر کمپین گزارش‌ و نتایج بدست آمده ارائه می‌شود.

PintoAds
در روز درخشان‌تر از خورشید
در شب روشن‌تر از ماه